KKK ehk korduma kippuvad küsimused

Siit leiad vastused küsimustele, mida meie toodete ja lahenduste kohta kõige sagedamini esitatakse. Vastavad ettevõtte Knauf Insulation eksperdid.

 

Miks kasutada viilkatuse soojustamiseks mineraalvilla Knauf Insulation?

Üks mineraalvilla peamisi eeliseid on tulekindlus. Mineraalvillal Knauf Insulation on kõige kõrgem tuleohutuse klass (A1). See tähendab, et materjal ei põle ega aita kaasa tule levimisele. Vastupidiselt teatavatele põlevatele isolatsioonimaterjalidele ei tekita mineraalvill mürgist suitsu, mis on tulekahju ajal sageli inimeste jaoks kõige suurem oht!

Mittepõleva mineraalvilla KI kasutamine katusekonstruktsioonis viib miinimumi tulekahju tekkimise ohu, tulekahju tekkimisel aga jätab märgatavalt rohkem aega päästetöödeks, aidates paremini kaitsta hoones viibivaid inimesi ja vähendades materiaalset kahju.

Mineraalvill laseb auru läbi, tänu millele ei kogune aur konstruktsiooni- ega viimistluskihtidesse. See kaitseb puitkonstruktsioonide biolagunemise eest, välistades seente ja hallituse tekke ohu.

 

Mitu soojustuskihti peab olema soojas katusealuses?

Viilkatuste alla paigaldame enamasti kahekordse soojustuse: sarikate vahele ja sarikate alla. See lahendus aitab välistada külmasildade tekke sarikate joonel. Kaks villakihti tagavad katusealuse piisavad soojusparameetrid ja seega soojusmugavuse olenemata väljas valitsevast temperatuurist, samuti täiesti turvalise ja kuiva piirde.

Viilkatuste alla paigaldame alati kahekordse soojustuse: sarikate vahele ja sarikate alla. See lahendus aitab välistada külmasildade tekke sarikate joonel.

Tasub meeles pidada, et mõlema kihi paksus peab vastama uutele viilkatuse tehnilistele tingimustele, mille kohaselt ei tohi soojusjuhtivustegur olla suurem kui 0,15 W/(m2 · K)

Sellistele tingimustele vastab näiteks 28 sentimeetri paksune kahekordne mineraalvilla Knauf Insulation Unifit 033 kiht. Kihtide paksus tuleb valida olenevalt sarikate kõrgusest. Kui kasutada eriti hästi auru läbi laskvat membraani, võib villa paksus olla võrdne sarikate kõrgusega. Täisraketise kasutamisel tuleb raketise ja membraani vahele jätta 2–3 cm tuulutusvahet.

Mida tuleb meeles pidada viilkatust soojustades?

Villa paigaldamisel katuse alla tuleb alati arvestada kahe soojustuskihiga, mis paigaldatakse üksteisega risti, et vältida külmasildade teket sarikajoonel. Nii on võimalik vähendada küttekulu ja välistada oht, et niiskus koguneb piirde sisse.

Villa lõikamisel laiusesse, mis on võrdne sarikate vahekaugusega, jäetakse alati 2 cm varu.

Vill tuleb lõigata nii, et külgnevad paneelid asetuksid tihedalt üksteise vastu. Isolatsioonimaterjal peab asetuma vastu kandekonstruktsiooni ja olema tihedalt ühendatud külgnevate materjaliribadega.

Külmade pööningute kõige levinum põhjus on isolatsiooni puudumine katuse ja seina ühenduskohas. Need on sageli raskesti ligipääsetavad kohad, mille põhjalik soojustamine võib aga olla otsustava tähtsusega kasutuses oleva katusealuse temperatuurimugavuse saavutamisel. Võimalikud probleemid on siin muuhulgas piirete niiskus ja seente teke.

Mida tähendab, et vill on toodetud ECOSE® tehnoloogia abil?

ECOSE® tehnoloogia võimaldab kõrvaldada villast kunstlikud värvained, formaldehüüdi, fenooli ja akrüüli jäägid.

Naturaalne tooraine on vahetanud välja traditsioonilistes sidematerjalides kasutatavad kemikaalid.
ECOSE® tehnoloogia abil loodud soojusisolatsioon on 70% vähem energiamahukas võrreldes traditsiooniliste mineraalvillatoodetega, milles on kasutatud formaldehüüdipõhiseid sidematerjale. Selle tootmine jätab väiksema ökoloogilise jalajälje.
Isolatsioonimaterjalidel, mis on toodetud ECOSE® tehnoloogia abil, on kõige kõrgem võimalik siseõhu kvaliteedi sertifikaat Eurofins Gold, mis kinnitab kemikaalide piiratud heitkogust ja tagab majas tervislikuma õhustiku.
ECOSE® tehnoloogia abil toodetud vill on katsudes meeldiv ja võrreldes keemilise sidematerjali baasil toodetud villaga on seda lihtsam töödelda.
Tooted Knauf Insulation on saanud märgistuse RED LIST FREE. Sertifikaat DECLARE tähendab, et ECOSE® tehnoloogia abil toodetud mineraalvill ei sisalda ühtegi rahvusvahelise instituudi Living Future koostatud punase loendi (Red List) kemikaali.

Kuidas valida villakihi õige paksus?

Et soojustus vastaks alates 2021. aasta algusest kehtivatele tehnilistele nõuetele, tuleb soojustuskihti projekteerides võtta arvesse villa soojusparameetreid.

Näiteks kui valida mineraalvill Unifit 033, mille soojusjuhtivustegur λ = 0,033 W/(m · K), tuleb paigaldada 18 cm paksune mineraalvilla kiht sarikate vahele ja 10 cm paksune kiht sarikate alla. Siis vastab katus kehtivatele nõuetele ehk katuse soojusjuhtivustegur on U ≤ 0,15 W/(m2 · K). See on soojusisolatsiooni standardpaksus, millega tuleb arvestada sobiva soojusisolatsiooni valimisel. Tasub meelde jätta, et juba villa paksuse suurendamine katusealuses 5 cm võrra, võimaldab täita madala energiatarbega hoonetele esitatavad nõuded U ≤ 0,12 W/(m2 · K).

40 cm paksune villa Unifit 032 kiht, mille soojusjuhtivustegur λ = 0,032 W/(m · K), võimaldab viia teguri U väärtuse alla 0,1 W/(m2 · K), mis on passiivmajades kasutatav väärtus.

Kas väikeses vannitoas piisab ühest villakihitist – ainult sarikate vahel?

Teise villakihi puudumisel võivad sarikate kohtadesse tekkida külmasillad, mille kaudu soojus välja pääseb.
Nendes kohtades on temperatuur kipsplaadi pinnal 2–4 ˚C madalam kui ülejäänud pinnal, mis põhjustab nendes kohtades määrdumist ja piisava ventilatsiooni puudumisel veeauru kondenseerumist.
Soovitame kasutada sarikate vahel tooteid, mille λ on 0,035 või 0,032 W/(m · K), ja paigaldada sarikate alla vähemalt 5 cm mineraalvilla kiht.

Mitu soojustuskihti peab olema soojas katusealuses?

Viilkatuste alla paigaldame enamasti kahekordse soojustuse: sarikate vahele ja sarikate alla. See lahendus aitab välistada külmasildade tekke sarikate joonel. Kaks villakihti tagavad katusealuse piisavad soojusparameetrid ja seega soojusmugavuse olenemata väljas valitsevast temperatuurist, samuti täiesti turvalise ja kuiva piirde.

Viilkatuste alla paigaldame alati kahekordse soojustuse: sarikate vahele ja sarikate alla. See lahendus aitab välistada külmasildade tekke sarikate joonel.

Tasub meeles pidada, et mõlema kihi paksus peab vastama uutele viilkatuse tehnilistele tingimustele, mille kohaselt ei tohi soojusjuhtivustegur olla suurem kui 0,15 W/(m2 · K)

Sellistele tingimustele vastab näiteks 28 sentimeetri paksune kahekordne mineraalvilla Knauf Insulation Unifit 033 kiht. Kihtide paksus tuleb valida olenevalt sarikate kõrgusest. Kui kasutada eriti hästi auru läbi laskvat membraani, võib villa paksus olla võrdne sarikate kõrgusega. Täisraketise kasutamisel tuleb raketise ja membraani vahele jätta 2–3 cm tuulutusvahet.

Kuidas soojustada lihtsal viisil mittekasutatavat katusealust?

Kui viilkatuse õige soojustamine nõuab teadmisi ja ehituskogemust ning on töömahukas, siis villa Unifit paigaldamine puidust või betoonist vahelaele on lihtne ega võta kuigi palju aega. Samal ajal kaitseb see alumist korrust püsivalt soojuskadude eest, tuues kasu väiksemate energiaarvetena (talvel maja kütmine ja suvel jahutamine).

Kuidas seda teha? Piisab sellest, kui 20 cm paksune vill (näiteks Unifit) vahelaele lahti rullida.

Tähelepanu! Kui paigaldada vill kahes kihis, tuleb meeles pidada, et teine kiht oleks esimesega risti.

Tänu mineraalvillale Knauf Insulation saab lihtsal viisil ja ilma spetsiaalsete tööriistadeta parandada mittekasutatava katusealuse soojusisolatsiooni.

Kas vill Knauf Insulation tohib kokku puutuda aluskihi membraaniga?

Auru läbi laskvad membraanid moodustavad vee- ja aurukindla tõkke. Need reguleerivad tõhusalt veeauru väljapääsu hoone sisemusest, parandades nii piirde isolatsiooni. Eriti hästi auru läbi laskvad membraanid tohivad villa pinnaga otse kokku puutuda.

Kuidas paigaldada täiskattega (OSB, täisraketis) katuse soojustuskihid?

Seda tüüpi lahendus nõuab tuulutusvahet soojusisolatsiooni ja OSB-plaatidest täisraketise vahel. Et tagada tuulutusvahe läbitavus, tuleb villa ja raketise vahele jätta vähemalt 3 cm. Olenevalt otstarbest ja valitsevatest niiskustingimustest võib kasutada auruisolatsioonikihti, eelistatavalt muutuva difusioonitakistuse koefitsiendiga (st vastupidavusega veeauru läbitungimisele). See sobib kõigisse tingimustesse ja ka kõige keerukamatele katustele.

Milliste parameetritega peab olema auruisolatsioon tiheda konstruktsiooniga (täisraketisega) katusel?

Kui katus on tihedat tüüpi ehk täislaudisega ja difusioonikindla katusepapiga ning kasutuses olev katusealune soojustatakse mineraalvillaga, ei tohi kasutada suure difusioonitakistusega aurutõkkekilet. See takistaks niiskuse piirdest välja juhtimist. Seetõttu sobib tiheda katusekatte korral nutikas aurutõke LDS FLEXPLUS pikendatud difusioonitakistusega 0,2–20 m.