SOOJUSLÄBIKANDETEGUR U – MIDA SEE TÄHENDAB?

Mida te saate sellest artiklist teada?:

  • Mis on soojusläbikandetegur U?
  • Millest sõltub soojusläbikandetegur U?
  • Miks ei ole mõistlik isolatsioonilt säästa?

Hoone projekteerimise faasis on üks element, millele arhitekt peab mõtlema – vaheseinte õige isolatsiooni planeerimine. Õige isolatsiooni jaoks on oluline määrata soojusläbikandetegur, mida tähistatakse tähega U.

Suuresti määravad selle, kas teie kodu on soe ja energiatõhus, ehitusmaterjalid. Iga hoone osa (katus, seinad, põrandad, uksed, aknad) peavad vastama teatud soojusisolatsiooni nõuetele.
Hästi soojustatud majal on mugav temperatuur, mis tähendab, et talvel on soe ja suvekuumuses jahe. Seega tuleb isoleerida maju kindla paksusega hea isolatsioonimaterjaliga.

Mis on soojusläbikandetegur U?

Arhitektuuri- ja ehitusprojektis peab iga hoone osa: sein, katus, põrand, uksed ja aknad vastama kindlatele soojusläbikandeteguritele, mida tähistatakse tähega U ja väljendatakse ühikuga W/(m2·K). See tegur määrab soojuse läbikande koguse hoone osa pinnaühiku kohta. Mida väiksem on U-tegur, seda soojem hooneosa osa.

U-tegur vastavalt uutele standarditele

Hooneosa soojusläbikandeteguri U väärtused on toodud tehnilistes tingimustes. Vastavalt kehtivatele määrustele alates 1. jaanuarist 2021 ei tohi välisseinte U-tegur olla suurem kui 0,20 W/(m²·K). Viimastel aastatel on need parameetrid muutunud regulaarselt rangemaks ja kuni viimase muudatuseni oli soojusläbikandetegur 0,23 W/(m²·K).

Millest sõltub soojusläbikandetegur?

Soojusläbikandetegur näitab, milliseks soojuskaoks tuleb ette valmistuda, mis omakorda kajastub energiaarvel.
Seinte ja katuste soojustamisel sõltub U väärtus veel ühest parameetrist, nimelt soojusjuhtivustegurist λ (lambda), mis iseloomustab konkreetset isolatsioonimaterjali antud paksuses. Lambda tegurit väljendatakse ühikuga W/(m·K).
Uuenduslikel soojustusmaterjalidel, nagu mineraalvill, on soojusjuhtivustegur vahemikus 0,039 kuni 0,032 W/(m·K). Mida väiksem on λ väärtus, seda parem on soojustus.

Kas isolatsioonilt tasub kokku hoida?

Kui valmistuste maja ehitama ja otsite sobivaid ehitusmaterjale, tasub valida soojustus, millel on madal soojusjuhtivustegur λ.
Maja soojustuselt ei tasu kokku hoida, sest just soojustus annab kokkuhoidu tulevikus. Kui pööning või seinad on soojustatud nõrgemalt või õhema materjaliga, on need külmemad, mis omakorda tähendab kõrgemaid hoolduskulusid. Hea soojustuse valimine suurendab küll investeeringut, kuid see kulu tasub end ära pärast paariaastast kasutamist tänu maja madalamale küttekulule talvel ja madalamale jahutuskulule suvel.