Pack it Smart!

Knauf Insulationi eesmärk on minimeerida oma süsinikujalajälge, tegutseda jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse (vähendada, taaskasutada, taaskasutada) põhimõtete kohaselt ning pakkuda tooteid, mis aitavad luua energiatõhusad hooned. Uus Knaufi villapakend on veel üks samm meie keskkonnamõju vähendamisel. Pack it Smart!

Ringmajanduse jaoks on ringlussevõtt väga oluline. Meie uued pakendid muudavad ringlussevõtu lihtsamaks, odavamaks ja tõhusamaks ning aitavad meie klientidel täita uusi ringlussevõtu eeskirju.

Knauf Insulation mineraalvill uus pakend:

Tänu selgete värvide märgistusele on need ka eemalt nähtavad. Toote omadusi saab mugavalt lugeda nii lamades kui ka püsti seistes.

2 Piktogrammid aitavad toodet ehitusplatsil õigesti ja ohutult kasutada.

3 EUCEB – European Certification Board for Mineral Wool Products märgis tõendab, et Knaufi villakiudude keemiline koostis on tervisele ja keskkonnale ohutu.

4 Toote märgis on termoprinditud pakendile. See sisaldab üksikasjalikku tooteteavet ja sertifikaate.

5 RECYCLE ME annab aru pakendite ringlussevõtu kohta osana meie For A Better World strateegiast.

Mida me Knauf Insulationis teeme, et tegutseda vastavalt 3 x R – Reduce, Reuse, Recycle (vähendada, taaskasutada, ringlusse võtta).

Reduce (Vähendada,)

  • Meie kivivillapakend sisaldab 30% taaskasutatud plasti. See vähendab plastpakendi süsinikujalajälge 25% võrra.
  • Meie pakendil on maksimaalselt kaks värvi ja võimaluse korral piirame tindi osakaalu 18%-ni pakendist.
  • Töötame pidevalt selle nimel, et vähendada pakendi kaalu, vähendamata selle survetugevust.
  • Viimase 10 aasta jooksul oleme vähendanud oma tootmis- ja pakendamisprotsessides kasutatavate plastijäätmete hulka 65%.

Reuse  (Taaskasutada)

  • Tahame tagada 35% meie toodete transportimiseks kasutatud puitaluste kogumise, parandamise ja taaskasutamise. Oleme käivitanud katseprogrammid Knauf Insulationi mineraalvillatehaste kaubaaluste korduvkasutamiseks.

Recycle (Ringlusse võtta)

  • Meie pakendid on 100% taaskasutatavad, neid on lihtsam ja odavam taaskasutada.
  • Me suurendame ringlussevõetud plastide  kasutamist 15-30%-ni.

Pack it Smart!