MINERAALVILLA ÖKOLOOGILINE TOOTMINE

Mida te saate sellest artiklist teada?:

  • Kuidas kivimurdu kasutatakse mineraalvilla tootmiseks
  • Kuidas vähendada plastpakendite kasutamist
  • Taaskasutus on lahendust jäätmete probleemile

Mineraalvill on looduslik soojustusmaterjal, mis on valmistatud suuresti ümbertöödeldud materjalidest. Kuid see ei ole veel kõik – Knauf Insulation hoolib keskkonnast juba tootmisetappides.

Vähem plasti!

Knauf Insulationi üheks keskkonnaalaseks eesmärgiks on vähendada plastpakendite kogust. Üha enam Knauf Insulationi tootmises kasutatavatest pakenditest võetakse ringlusse. Samuti hoolitseme selle eest, et vill pakendatakse võimalikult vähesesse pakendisse. Kaasaegsete mineraalvilla pressimistehnoloogiad võimaldavad pakendada ühte pakendisse rohkem materjali. Ja oluline on teada, et kasutades 30% ulatuses ringlussevõetud plasti vähendab meie toodete süsinikujalajälge 1% võrra.
Pakendite koguste vähendamine on ka viis , kuidas vähendada kütusekulu ja veoautode arvu teedel.

Klaasikillud meie villa tootmises

Ringlussevõetud materjali kasutamine võrreldes esmase tooraine töötlemisega säästab suurel hulgal tootmisenergiat See tähendab oluliselt väiksemat CO2 emissiooni atmosfääri ja Knauf Insulationi toodete väiksemat süsiniku jalajälge. Ümbertöödeldud klaasikillud annavad umbes 65% villa tootmises kasutatud materjalist. Mida rohkem kasutame ringlussevõetud materjale, seda suurem on mõju tootmisprotsessis kasutatava energia vähendamisele.

Klaasvilla ringlussevõtt

Ehitustööstus tekitab umbes 35% kogu Euroopa jäätmetest ja neelab üle 50% kõigist kaevandatud toorainetest. Hetkel saadetakse enamus isolatsioonimaterjali jäätmetest (ehitus- ja lammutusjäätmed) prügimäele ja selle hinnad võivad olla ühe tonni eest väga kõrged.
Teine oluline mure paljude klientide jaoks on see, kas nad saavad tulevikus üldse neid jäätmeid prügilasse viia. Selle nähtuse ulatust on lihtne selgitada ühe näitega: kui kõik Euroopa isolatsioonimaterjali jäätmed võetaks uuesti ringlusse, jaguks sellest piisavalt toormaterjali kahele Knauf Insulationi tehasele terveks aastaks.
Seetõttu on oluline uurida uusi võimalusi klaas- ja kivivilla ringlussevõtuks. Enamus klaasmineraalvilla tooteid on taaskasutatavad.