MIKS TEHA VANALE MAJALE TERMOMODERNISEERIMIST?

Mida te saate sellest artiklist teada?:

  • Millist kasu annab termomoderniseerimine?
  • Milline on parim lahendus vanale majale?
  • Millised soojustusmaterjalid sobivad viilkatustele?

Vastus on lihtne – et mitte raisata tarbetut energiat oma kodu kütmiseks, mitte maksta kõrgeid arveid, tagada endale mugav temperatuur nii talvel kui ka kuumadel suvepäevadel. Lisaks sellele aitab maja hea soojustus vähendada sudu tekkimist, mida me sisse hingame.

Uus ehitatud maja peaks vastama tehniliste tingimuste suunistele, mis muutusid 2021. aasta algusest rangemaks. Praeguste standardite kohaselt ehitatud elamud on igati energiatõhusad hooned.

Enne 1985. aastat Poolas ehitatud majade puhul on olukord siiski teistsugune. Paljud neist vajavad endiselt põhjalikku termomoderniseerimist. Hinnanguliselt on meie riigis energiastandardite parandamist vajavate rajatiste arv rohkem kui 400 000.

Terviklik moderniseerimine

Mida tuleb asendada, parandada? Selleks, et tunda termomoderniseerimise mõju, tuleb seda teha kõikehõlmavalt.

Soojuse moderniseerimist tuleks alustada hoone välispiirete, st katuse ja seinte soojustamisest, sest nende ebapiisava soojusisolatsiooni või isegi selle puudumise tõttu võivad soojuskaod ületada isegi 40 protsenti!

Teine element on vananenud tahkekütusekatelde väljavahetamine, mis on peamine õhusaaste ja energiakadu allikas, millele järgneb akende-uste väljavahetamine. Termomoderniseerimine hõlmab ka ventilatsioonisüsteemi parandamist, taastuvate energiaallikate kasutamist ja isegi valgusallikate väljavahetamist.

Seejärel ökonoomne termomoderniseerimine

Oluline on teostada termomoderniseerimine mitte ainult põhjalikult, vaid ka õiges järjekorras. Kahjuks on üsna levinud viga see, et soojusallikas vahetatakse välja ilma hoone välispiirdeid soojustamata. Majanduslikult ei ole see mõistlik. Miks?

Katla või muu kütteseadme võimsus peab olema vastavuses hoone energiavajadusega. Need vajadused sõltuvad ruumi pindalast, aga ka soojuskadudest läbi seinte ja katuse ning ventilatsioonisüsteemi. Kui katla võimsus on valitud vastavalt tingimustele, mis valitsesid enne hoone välispiirete soojustuse paigaldamist, osutub see pärast uue soojusisolatsiooni paigaldamist liiga kõrgeks. Esiteks võib võimsam katel olla kallim ja teiseks töötab liiga suur seade ebaökonoomselt, kulutades rohkem kütust.

Seega kõigepealt katuse ja seinte soojusisolatsioon, seejärel akende-uste väljavahetamine ja lõpuks kütteseadmete ostmine ja väljavahetamine.

Milline on lahendus vanale majale?

Kui me tahame, et siseruumide soojusmugavus paraneks, peame tagama, et hoone soojustamine oleks õigesti teostatud. Alates 2021. aasta algusest kehtivaid tehnilisi nõudeid ei kohaldata mitte ainult uute, vaid ka renoveeritavate majade suhtes. Kui järgite neid soovitusi ja kasutate Knauf Insulationi mineraalvilla välisseinte, katuse või pööningu lae soojustamiseks, võite saavutada aastas kuni 40-protsendilise kokkuhoiu kütte ja sooja vee tootmise pealt.

Kasumlik investeering koos toetusega

Tasub teada, et eramute termomoderniseerimiseks on võimalik kasutada toetust. Üks selline programm on Puhta õhu programm, mis hõlmab muu hulgas uue soojusisolatsiooni ostmist ja paigaldamist hoonesse. Kellel on võimalik saada rahalist toetust, mille eest täpselt ja kui palju vaadake siit.

Investeering termomoderniseerimisse tasub end ära ja te tunnete soojusmugavust, kui väljas on külm või vastupidi, kuum, ainult siis, kui kasutate kvaliteetseid ehitusmaterjale ja -seadmeid.

Soovitatav materjal viilkatuse ja välisseinte soojustamiseks on Knauf Insulationi mineraalvill. Toode, millega me täidame tehnilisi nõudeid ja saavutame soojusläbikandeteguri väärtuse ≤ 0,15 [W/m2K], on Unifit 033 ECOSE®-tehnoloogiaga. Tegemist on klaasvillaga, mille soojusläbikandetegur on λ = 0,033 W/mK. Vahelaele nõutava U-väärtuse saavutamiseks tuleks kasutada kokku 30 cm isolatsiooni kahes kihis: sarikate vahel ja all.

Kui hoone on soojustatud kvaliteetse ja õige paksusega mineraalvillaga, saavutate soojus- ja akustilise mugavuse, sobiva mikrokliima ja tuleohutuse.