ENERGIAVAESUS – MIDA SEE TÄHENDAB?

Kodumajapidamise energiavaesusest räägitakse siis, kui leibkonnaliikmetel on raskusi oma kodu põhiliste energiavajaduste rahuldamisega mõistliku hinnaga.

On inimesi, kes elavad energiavaesuses ja kellel ei ole soojusmugavust, et rahuldada põhivajadusi. Neil ei ole piisavalt raha, et maksta küttearveid, paigaldada uus pliit või remontida vana, mille tagajärjel on ruumid liiga külmad ja liiga niisked. Selle tagajärjeks on leibkonna tervise halvenemine.

Millised on energiavaesused peamised põhjused?

Vahetu põhjus on raha puudumine energiakulude eest maksmiseks. Seda probleemi raskendavad veelgi sellega seotud olukorrad, mille hulka kuuluvad:

  • eluruumide ja küttesüsteemide halb tehniline seisund (madal energiatõhusus);
  • olemasoleva energia ebapädev ja ebaefektiivne kasutamine, eelkõige raiskavate kütteseadmete kasutamine.

Hoone termomoderniseerimine on vajalik samm selle olukorra parandamiseks. Oluline on see, et sellise investeeringu rahastamiseks on võimalik küsida toetust.

Vaadake, millist kasu annabvana maja termomoderniseerimine